Ghế thư ký

1

Ghế thư ký, kiểm soát viên, luật sư

Gỗ tự nhiên nhóm 1 hoặc 2
Long khung, long mộng, trương ghế trạm biểu tượng công lý, sơn PU màu đen
KT: 550x550x1200

Gọi ngay